უდავლათო - (კახ) უიღბლო
უკლო - (ფშაურ) უბედური
უმანდელი – (რაჭა) უწინდელი
უნჯი - (ხევსურ) ქონება
უჩინი - (ხევსურ) ბნელი , უჩინარი
უწყალება - (ფშაურ) სიმრავლე